PRIVACY POLICY

Bedankt voor het gebruiken van onze website!

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Op deze website wordt op geen enkele manier naar persoonlijke gegevens gevraagd, dus uw data wordt nergens opgeslagen of bewaard. Als u gebruik maakt van ons contactformulier geeft u toestemming tot het ontvangen van uw email adres. Deze wordt niet opgeslagen. We houden bezoekersstatistieken bij met Google Analytics en daarvoor worden cookies geplaatst. Al deze statistieken zijn geanonimiseerd om uw privacy te waarborgen. Er is hiervoor een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en het delen van gegevens is uitgeschakeld. Gegevens worden ook niet met andere Google-diensten gedeeld in combinatie met de Analytics-cookies. Statistieken worden 26 maanden bewaard, daarna worden ze automatisch verwijderd.

Als een pagina op deze site een Youtubevideo bevat dan plaatsen deze geen cookies, behalve als u er voor kiest om de video af te spelen.


Thank you for using our website!

Your privacy is important to us.

This website does not ask for personal details in any way, so your data is not stored or stored anywhere. If you use our contact form, you agree that we will receive your email address, which we do not store. We keep track of visitor statistics with Google Analytics and cookies are placed for that. All of these statistics have been anonymised to ensure your privacy. A processing agreement with Google has been signed for this and data sharing is disabled. Data is also not shared with other Google services in combination with the Analytics cookies. Statistics are stored for 26 months, after which they are automatically deleted.


If a page on this site contains a Youtubevideo, they do not place cookies, unless you choose to play the video.